HACCP minőségbiztosítások
Minőségbiztosítás HACCP Bemutatkozás Minőségbiztosítási szolgáltatások Minőségbiztosítás HACCP referenciák Minőségbiztosítás HACCP jogszabályok Minőségbiztosítás HACCP linkek

Jogszabályok

• 2008. évi XLVI. törvény „az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről”

”• 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet „a takarmányok előállításának, forgalomba
hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól”

• 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet „a Magyar takarmánykódex kötelező előírásairól”

• Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/Ek rendelete „a takarmányhigiénia
követelményeinek meghatározásáról”

• Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete „a takarmányok
forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/ EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről EGT - vonatkozású szöveg

• MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

Zagyva Ferenc HACCP minőségbiztosítási szakértő
HACCP minőségbiztosítások
2013 © Zagyva Ferenc
Takarmány-és élelmiszeripari egységek minőségbiztosítási rendszerének kialakítása HACCP kiépítés, , oktatás, tanácsadás